Warehousing

Met onze logistieke divisie willen wij een toegevoegde waarde betekenen voor onze klanten door een deel van het logistieke proces voor onze rekening te nemen

Voor de op- en overslag van goederen beschikken wij over 1000 m² overdekte opslagruimtes en nog eens 2500 m² in open lucht.

warehousing